Közbeszerzési bábjátékok állami szereplőkkel (Gyors halak 4.)

Ez a cikksorozat egy cég példáján keresztül mutatja meg, hogy hogyan működik Magyarországon az uniós támogatások korrupt elosztása. A rendszer egyik sikertörténete a Csikesz Tamás által alapított DFT-Hungária Kft-hez kapcsolódik. Az Interneten fellelhető információk alapján kirajzolódó üzleti modellhez hozzátartozik a különböző cégek és “nonprofit” szervezetek, illetve szakmai lobbik és érdekcsoportok összehangolt működtetése az uniós források megszerzésére. Ebben különféle állami intézmények is lelkesen segítenek.

A sorozat előző részében bemutattam, hogy hogyan használja a DFT-Hungária a közbeszerzési bábjátékot. Ez úgy néz ki, hogy X-nek akarom adni a megbízást, de meghívok még két másik vállalkozást “ajánlatot” tenni. A legjobb ajánlat természetesen X-é lesz és ő kapja a megbízást. Mindez teljesen törvényes “kisebb” értékű, azaz 25 millió forint alatti megbízásoknál. Sőt, ahogy azt egy államtitkár elmagyarázta, logikus is ha az ember a barátaitól kér ajánlatot, mert azokat ismeri, és bennük megbízik.

Az effajta baráti köröket világosan lehet látni, amikor ugyanazok a vállalatok szerepelnek együtt újra és újra meghívásos közbeszerzéseken. A DFT-Hungária erre több vállalkozást indított, melyeket a saját munkatársai vezetnek. Nem kell azt gondolni, hogy mindez az állami szervek háta mögött történik. A mai cikk több példát mutat rá, hogy a bábcégekkel való játékban állami intézmények is együttműködtek 2010 és 2014 között. Konkrétan a következőkről lesz szó:

 • Bethlen Gábor Alapkezelő
 • Széchenyi Programiroda
 • Európai Szociális Alap (ESZA)
 • Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG)
 • Közgazdasági és Igazságügyi Minisztérium
 • kormányhivatalok

Bethlen Gábor Alap

A Behlen Gábor Alap a kormány nemzettudat-módosító stratégiáját segíti, annak ügyeit a BGA Zrt. nonprofit gazdasági társaság intézi.  Az Alapot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes javasolta egy törvényben, és azt 2011 áprilisában indította útjára a kormány. A BGA célja a határon túli magyarság (pl. civil szervezetek) támogatása. 2013-ban két meghívásos közbeszerzésen is találkozunk a DFT-Hungária és érdekeltségei nevével.

 • A DFT-Hungária elnyert egy megbízást nyomdai szolgáltatásokra, összesen 22,495 millió forint értékben. A közbeszerzésre meghívták ajánlatot tenni az Agenda Projektházat és az Esti Kornél Kht-t, de azok egyike se pótolt hiányt, és ajánlatuk érvénytelen lett. Az Esti Kornél Kht. Csikesz nonprofit cége, amit Fülöp Zsuzsannával jegyzett be (még később is elő fog fordulni). Az Agenda Projektházat meg már ismerjük, egyik ügyvezetője az a Pablényi Attila aki a szerződést aztán aláírta a Csikesz tulajdonában álló DFT-Hungária részéről.
  ☞ Szerződés letölthető innenközbeszerzési eredményhirdetés pedig innen. 
 • A Proakció Kft. elhappolt egy 11,75 millió forint értékű tendert a másik meghívott ajánlattevő, az INSOMNIA Reklámügynökség elől, hogy a Magyarság Háza nemzeti identitástudati kiállítását reklámozza. Egy másik tenderben film- és rádióspot készítésére, ahova ugyanezt a két játékost hívták meg, az INSOMNIA tett előnyösebb ajánlatot de végül mégis a Proakcióval kötött szerződést a BGA.
  ☞ Közbeszerzési eredményhirdetés a Magyarság Házáról megtalálható itt, a filmes PR-ról itt; a megkötött megbízási szerződések pedig elolvashatók itt és itt.

Mellékszál: 1 milliárd forint a cserkészeknek. A DFT nyomdai és a Proakció filmes megbízásai a TÁMOP  5.2.8 támogatási konstrukció egyetlen (!) projektjéhez tartoznak. Erre a BGA és a Magyar Cserkészszövetség Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása címen kapott 1 071 800 000 forintot. A pénzt a kormány 1457/2013 (VII.16) határozata utalta ki, az “egymilliárd forint értéket meghaladó” projekt jóváhagyásáról (Orbán Viktor szignójával) a Magyar Közlöny 2013/122. száma (július 16.) tudósít. A Közlöny nem említi a cserkészeket, és a projekt céljaként azt írja, hogy az “kisközösségi rendszerben megvalósuló önkéntes vezetőkre épülő ifjúsági munka pedagógiai és módszertani fejlesztése, a kisközösségek megerősítése, újak létrehozása.” A BGA Zrt. már 2012-ben jelezte, hogy szeretnének egymilliárd forintot fordítani a határon túli (magyar) cserkészmozgalom megújítására.  Hát ezt sikerült beszorítani a megfelelően fogalmazott pályázati projekttel 100%-os Európai Szociális Alap támogatásra mint EU prioritási témát. A DFT nyomdai munkáiban említett négy módszertani könyv minden bizonnyal cserkészvezetői kézikönyveket takar (cserkészeknél négy korcsoport van). A cserkészek hírlevele nyüzsög a TÁMOP 5.2.8/12/1-2013-0001 projekt terhére elszámolható programoktól. Kiváncsian várjuk az Egységes Ifjúsági Nevelés Kézikönyvét, amit szintén a DFT készít el ugyanebben a projektben. Gyanítható, hogy az is a cserkészetről szól. Ugyanebben a programban több, önmagában is hallatlanul szórakoztató munka készült: egy tanulmány “Jó gyakorlatok”-ról (külön fejezetekkel a nemzetközi cserkészszervezetekről), egy magát szerényen kutatási beszámolónak tituláló dokumentum (külön fejezettel a cserkészettel kapcsolatos percepciókról) és youtube-ra posztolt filmek, amit valószínűleg a Proakció szállított le. A “Közösségben jó játszani” című filmben például azt meséli el egy kislány, hogy milyen jó volt a nyári cserkésztábor. (Itt a link hozzá  — eddig 15-en nézték meg.) Annyit azért érdemes kiemelni, hogy a cserkészek és a BGA nem a határon túli szerveződést célozták meg: a “kutatási beszámoló” (ez az a fajta ami kérdésenként leírja a nemek-igenek arányát vagy a pontszámok eloszlását) csakis magyarországi lakosok megkérdezésén alapul. Vagyis: a cserkészek szeretnének terjeszkedni itthon. Nem csoda, 2012-ben még csak 10068 tagjuk volt.

Széchenyi Programiroda

A Széchenyi Programiroda (SZPI) 2011-ben indult, hogy a források elosztását segítse, valamint hogy a pályázókat és a kedvezményezetteket tájékoztassa és szakmailag támogassa. Az SZPI 2012-ben építette ki az országos hálózatát. Ebben a DFT és barátai is segítettek.

 • 21746/2011-es közbeszerzés szakmai oktatásra (7 modul): nyert az Agenda 2013 (15,3 millió Ft), másik két meghívott Pragmatica Sanctio és European Conformity Center.
 • 21745/2011-es közbeszerzés rendezvényszervezésre (7 x 300 fős konferencia): nyert a Proakció (23,1 millió Ft), másik meghívottak DFT-Hungária, Shortcut Communications és Absolvo Consulting.
 • 21742/2011-es közbeszerzés belső szakmai tréningre: nyert a DFT-Hungária (20,28 millió Ft), másik meghívottak Dover Nyelvi Centrum és Proakció.
 • 6686/2012-es közbeszerzés rendezvényszervezésre (19 megyei konferencia): nyert az Agenda 2013 (20,85 millió forint), meghívottak Proakció és Absolvo Consulting.
 • 5637/2012-es közbeszerzés szakmai oktatásra: nyert a DFT-Hungária (21,3 millió forint), másik meghívott Agenda 2013.
 • 9387/2012-es közbeszerzés belső tréningre: nyert a Pro Controlling (24,5 millió forint), másik meghívottak Proakció és Két Szenti Bt. Ennek a szerződésnek az a pikantáriéja (azon kívül, hogy a Pro Controlling Csikesz feleségének, Garami Lindának a cége), hogy a Két Szenti ugyanoda van bejegyezve, mint a Contact Points Kft., aminek az egyik vezetője Szentesi Dóra, és a szerződésben is Szentesi Dóra szerepel kapcsolattartóként az SZPI részéről.

ESZA és MAG

Rögtön a választások után, 2014. áprilisában szervezte át a kormány az uniós támogatások elosztásának rendszerét. Az addig kulcsszerepet játszó háttérintézmények — mint az ESZA és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) — megszűntek, illetve beleolvadtak a megfelelő minisztériumokba. A DFT-t és barátait jól ismerte az ESZA és a MAG is, és szívesen dolgozott velük. Az ESZA az első kedvezményezettek között hívta meg a DFT-Hungáriát a “Tudásod a Jövőd” programba (ld. 1. rész), és a DFT-t kérte meg pályázati tanácsadó (!) tanfolyamok szervezésére 2012-ben és 2013-ban.

A MAG Zrt. 2012-ben és 2013-ban is folytatott közbeszerzést, ismert versenyzőkkel.

 • 2270/2012-es közbeszerzés “különféle képzési szolgáltatásokra”: meghívottak DFT-Hungária, Agenda 2013, és a Konett Bt.
 • 13025/2013-as közbeszerzés “különféle képzési szolgáltatásokra”: meghívottak DFT-Hungária, Agenda Projektház és a Saldo Zrt.

Mindkét közbeszerzésen nyert a DFT-Hungária 20 millió forintos megrendeléseket, 32000 Ft + ÁFA/óra áron képzések tartására. MS Office képzés, vezetői stresszkezelés és más fontos tréningek szerepelnek a szerződésekben.

A DFT-Hungária és barátai 2013-tól már kutatás-fejlesztés ürügyén is kaptak pénzt. A MAG által kiírt PIAC_13 pályázaton nyert 364,5 milliót az Agenda Projektház (“Multidimenzionális audit – Innovatív eszközök a munkaszervezetek folyamatos fejlesztésének érdekében”) és 315 milliót a Humán Aspektus (“Mobil alkalmazásokra kifejlesztett intelligens és integrált megoldások”).

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium / kormányhivatalok

2013 decemberében a Közgazdasági és Igazságügyi Minisztérium által kiírt közbeszerzésen kapott a DFT-Hungária 516 millió forintot az Erzsébet Szállodákkal szövetkezve, 5000 állami alkalmazott négy napos táboroztatására, kompetencia- és csapatfejlesztő gyakorlatok megtartására. Ez ugye 100 ezer forint/fő 4 napos szállásra, teljes panzióval.

A kormányhivatalok is nagyon megkedvelték 2013-ban a DFT-s szolgáltatásokat, de inkább az avatar cégeket szerződtetik. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési programhoz kapcsolódó ÁROP 1.A.7-es pályázatokon minden megyei kormányhivatal kapott 50 millió forintot 2013 őszén. A MAG Zrt. együttműködésével lebonyolított programról megjelent szűkszavú híreket a Kormányhivatalok weboldalán meg lehet találni.

Az ÁROP 1.A.7-es, 100%-ban uniós pénzből finanszírozott program egyik célja a lakosság közigazgatásba vetett bizalmának helyreállítása. Ennek szellemében a programbeli pénzeket kiosztották baráti cégek között, központi állami irányítással (ekkor Navracsics Tibot vezette a minisztériumot). A napi.hu 2014. májusában írt a Komárom-Esztergomi Megyei Kormányhivatal csalásgyanús szerződéseivel ezzel kapcsolatban, feltárva a DFT-Hungária, Humán Aspektus és Proakció közötti személyi kapcsolatokat. De nemcsak Komárom-Esztergom, hanem a kormányhivatalok több mint fele az Agendát, Humán Aspektust vagy Proakciót szerződtette.  Az egy kaptafára készült sajtóközlemények fájlnevei elárulják a cégeket és a PDF dokumentumok szerzői is azonosak (Sebestyén Balázs, illetve Fuxreiter Tünde, DFT alkalmazott):

Milyen korrupció??

Bármelyik józanul gondolkodó ember látja néhány közbeszerzési eljárást megvizsgálva, hogy a rendszer korruptan működik. A közigazgatás és olyan állami intézmények, melyekkel minden pályázó és támogatott kapcsolatba kerül, megbízások sorozatát adja ugyanannak a baráti körnek bábcégeket használva. (És nemcsak egy-kettő, hanem mindegyik.) Csak ebben a cikkben több mint 1,5 milliárd forint felelőtlen elherdálásáról vagy mutyigyanús elosztásáról van szó, persze teljesen törvényes keretek között. Eközben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Norvég Civil Alapnál keresi a csalásokat, és a kormány teljes értetlenséggel fogadja az amerikai véleményt az állami tisztviselőket érintő korrupcióról. Talán érdemes lenne végre elolvasni az uniós tájékoztatást a csalásra utaló jelekről. Ott van magyarul a NAV weboldalán.

 

Reklámok